“Det bedste råd jeg kan give til virksomheder, der vil arbejde med borgere med et handicap, er, at de skal se på, hvad den enkelte kan, i stedet for hvad den enkelte ikke kan. Så vi kan fokusere på mulighederne i stedet for begrænsningerne."

– Butikschef Fakta

Kadir Sen

Information og viden om ordninger og hjælpemidler som kan bevilliges

De gode medarbejdere hænger ikke på træerne. Og særligt ikke for tiden, hvor der er godt gang i dansk økonomi. Vær åben over for mennesker med handicap. De har meget at byde på. Viljen til job er der – se mulighederne.

Mennesker med handicap udgør et stort og vigtigt arbejdskraftpotentiale. Mange kan præcist det, som alle andre kan. Og nogle har måske brug for hjælpemidler til at kompensere for handicappet, og det kan jobcentret bevillige.

Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver fokuserer på muligheder og ressourcer frem for begrænsninger, når du ansætter en medarbejder med et handicap. Ofte er det muligt at finde opgaver, hvor et handicap slet ikke er en hindring.

Du kan altid kontakte jobcentret, hvis du er i tvivl om, hvad et konkret handicap betyder, hvilke hensyn du måske skal tage, og hvilke muligheder der er for at kompensere for handicappet.

Jobcentret kan hjælpe dig med at vurdere, om det – i det konkrete tilfælde – er muligt at bevillige fx et hjælpemiddel eller en personlig assistent. Der findes i dag mange hjælpemidler, som kan kompensere for handicappet. Så snak med jobcentret om det – det er også jobcentret, der i sidste ende skal bevillige det.

Hvem kan du med fordel kontakte?

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få hjælp til en medarbejder med handicap, kan du altid kontakte jobcentrets nøgleperson på handicapområdet.
Se listen med nøglepersoner i jobcentrene

Søger du mere information?

Her kan du læse om de forskellige ordninger, der kan kompensere for et handicap