Om projektet

Mange borgere med handicap står i dag uden for arbejdsmarkedet – på trods af at de har en høj arbejdsevne og gerne vil arbejde og bidrage. Det skal vi gøre noget ved! Nogle af de store udfordringer er manglende viden om de kompenserende ordninger, der kan hjælpe i jobbet, og fordomme om, at borgere med handicap ikke kan arbejde og er besværlige at have ansat.

Vi tror på, at der kan skabes en vilje til at ændre på det. Og det skal informationskampagnen Viljen til job bane vejen for. Gennem viden, information og gode eksempler opfordrer vi mennesker med handicap, virksomheder og jobcentre til sammen at gøre en indsats. Det handler i høj grad om at se muligheder frem for udfordringer – ressourcer frem for begrænsninger.

Her på kampagnesitet kan du blandt andet få viden om de handicapkompenserende ordninger og finde gode råd:

  • Borgere med handicap kan finde gode råd til jobansøgningen.
  • Jobcenterkonsulenter kan læse om, hvordan de kan være med til at skabe et bedre match mellem borgere med handicap og virksomheder.
  • Virksomheder kan opnå kendskab til de muligheder, der er for at søge jobcentret om hjælp til kompensation i form af fx hjælpemiddel eller personlig assistance.