“Borgeren skal være i stand til at kunne formidle viden om sit eget handicap til en arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller offentlig instans."

– Selvstændig

Michele Mwikali Lauritsen

Gode råd til borgere med handicap som søger job

Handicap og job kan sagtens forenes. Så hold dig ikke tilbage. Du har uanset handicap masser at bidrage med. Og virksomheder har brug for medarbejdere som aldrig før. Viljen til job er der – se mulighederne.

Når du søger job, er det vigtigt, at du har fokus på dine kompetencer, og hvad du kan tilbyde virksomheden – fremfor dit handicap og eventuelle skånebehov. Dine personlige og faglige styrker og potentialer er det altafgørende.

Du skal selvfølgelig overveje, om du vil fortælle om dit handicap i en ansøgning. I den forbindelse skal du også tænke på, hvad der kan være relevant at fortælle om dit handicap. Er det fx relevant at fortælle, at du går eller hører dårligt, hvis det ikke betyder noget i forhold til det konkrete job.

Hvis du vælger at fortælle om dit handicap, så gør det på en konstruktiv måde, så du giver viden til virksomheden og minimerer usikkerhed. Udenforstående kan godt i første omgang blive lidt skræmt over, hvad et handicap kan indebære i dagligdagen. Og det skyldes i langt de fleste tilfælde manglende viden og kendskab – for viljen er dér rigtig mange steder. Husk det!

Forhold dig derfor til, hvad du konkret kan tilbyde virksomheden – trods dit handicap. Giv gerne konkrete råd om, hvad både arbejdsgiveren og du selv kan gøre, for at du kan løse de arbejdsopgaver, du vil komme til at arbejde med. På den måde sætter du også flere ord på dit handicap, som kan afmystificere meget.

Hvis du vil beskrive dine skånebehov, så gør det konkret, konstruktivt og konsekvent, så du giver virksomheden vigtig og brugbar viden. Og gør det gerne til sidst i en ansøgning eller til sidst i en samtale, så det ikke tager fokus fra alt det, du kan.