“Jeg kan godt forstå, hvis borgere med handicap måske nogen gange tvivler på, om det kan lade sig gøre. Men jeg vil sige – hvis man tror på sine egne evner, så er der meget stor sandsynlighed for, at det kan lykkes at blive ansat hos en virksomhed."

– Jobcenterchef Høje Taastrup Kommune

Lars Gormsen

Gode råd til hvordan man som jobcenterkonsulent kan bryde muren mellem borger med handicap og virksomhed

Mange mennesker med et handicap vil gerne i arbejde. Og mange virksomheder søger medarbejdere. Viljen til job er der – se mulighederne og vær med at skabe et match mellem borgere med et handicap og virksomheder.

Du spiller ofte en central rolle i at matche borgere med et handicap og virksomheder, som i første omgang godt kan blive lidt skræmt over, hvad et handicap kan indebære i dagligdagen. Det skyldes i langt de fleste tilfælde manglende viden og kendskab til hjælpemidler og personlig assistance – for viljen er dér rigtig mange steder. Husk det!

Det er derfor vigtigt, at du har fokus på borgerens ressourcer frem for begrænsninger, så faglige kompetencer og potentiale altid er udgangspunktet for, hvordan borgeren bedst kan hjælpes i job eller tættere på arbejdsmarkedet.

Du skal vurdere, om de kompenserende ordninger skal i spil for at understøtte indsatsen og fjerne de barrierer, handicappet kan medføre. I hvert enkelt tilfælde skal det derfor afklares, hvad et konkret handicap kan betyde for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan en kompenserende ordning eventuelt kan hjælpe.

Gode råd

  1. Find individuelle løsninger for borgerne: Byg videre på den enkeltes motivation og vis borgeren, at du tror på, at det kan lykkes.
  2. Undersøg relevansen af kompenserende ordninger: Er hjælpemiddel eller personlig assistance relevant?
  3. Skab dialog om løsningerne: Dialog med borger og virksomhed er vejen til at finde de individuelle løsninger på barriererne.
  4. Brug virksomhedspraktik: En praktik kan konkretisere både muligheder og begrænsninger og pege på, hvor løsningerne kan findes.
  5. Ryd barriererne af vejen: Se igennem begrænsningerne, fokusér på kompetencerne og tænk i at kompensere begrænsningerne.
  6. Stil passende udfordringer: Hjælp med at tydeliggøre, hvilke hensyn, der er nødvendige, men sæt samtidig fokus på ressourcer og drømme