Mange borgere med handicap kan og vil bidrage, men kun 5 ud af 10 er i job.
Skab flere jobs til borgere med handicap
Skab bedre match mellem borger med handicap og virksomhed

Viljen til job

- skal skabe bedre jobmuligheder
til borgere med handicap.

Vi opfordrer jobsøgende, virksomheder og jobcentre til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

Viden og vejledning

Mange mennesker med et handicap, der i dag står uden for
arbejdsmarkedet, har en høj arbejdsevne og vil gerne i arbejde. Nogle
af de store udfordringer er fordomme om, at mennesker med handicap ikke kan arbejde, og at de er besværlige at have ansat. Der findes rigtig
mange fortællinger og eksempler på, at det ikke er tilfældet - se nogle
her på siden, og læs om de kompenserende ordninger, der eksisterer for
virksomheder og borgere med et handicap

Få mere viden

Mere viden, færre fordomme

“For den enkelte giver det livskvalitet at blive en del af det arbejdende fællesskab, og for samfundet er det en kæmpe ressource, som vi i dag er alt for dårlige til at gribe."

– Børne- og socialminister

Mai Mercado

“Mennesker med handicap udgør en stor ressource, og mange vil meget gerne bidrage på arbejdsmarkedet.”


– Formand for Danske Handicaporganisationer

Thorkild Olesen

“Det går forrygende godt på arbejdsmarkedet i øjeblikket med høj beskæftigelse og lav ledighed. Det skal vi sørge for også kommer mennesker med et handicap til gavn.”

– Beskæftigelsesminister

Troels Lund Poulsen

Mere viden, færre fordomme

Kan arbejde og handicap forenes?

"Alle kan bidrage, hvis man formår at matche krav og kompetencer - One size does NOT fit all"

– Novo Nordisk

“Det er vigtigt at se på muligheder fremfor begrænsninger og styrker fremfor svagheder"

– Fakta Albertslund

“Der skal ambassadører ud til virksomhederne med konkret kendskab til mennesker med særlige behov"

– Sydkystens Brolægning & Kloak

“Det er vigtigt, at topledere aktivt ser bort fra fordomme og har fokus på værdien af mangfoldighed"

– IBM

“Inddrage handicaporganisationer for at sikre viden om optimale arbejdsforhold og relevante indsatser, da viden skaber forandring"

– ADHD-Foreningen

Bedre muligheder for borgere med handicap

Så hold dig ikke tilbage. Du har uanset handicap masser at bidrage med. Og virksomheder har brug for medarbejdere som aldrig før. Viljen til job er der – se mulighederne.
Når du søger job, er det vigtigt, at du har fokus på dine kompetencer, og hvad du kan tilbyde virksomheden – fremfor dit handicap og eventuelle skånebehov. Dine personlige og faglige styrker og potentialer er det altafgørende.
De gode medarbejdere hænger ikke på træerne. Og særligt ikke for tiden, hvor der er godt gang i dansk økonomi. Vær åben over for mennesker med handicap. De har meget at byde på. Viljen til job er der – se mulighederne.
Mennesker med handicap udgør et stort og vigtigt arbejdskraftpotentiale. Mange kan præcist det, som alle andre kan. Og nogle har måske brug for hjælpemidler til at kompensere for handicappet, og det kan jobcentret bevillige.
Mange mennesker med et handicap vil gerne i arbejde. Og mange virksomheder søger medarbejdere. Viljen til job er der – se mulighederne og vær med at skabe et match mellem borgere med et handicap og virksomheder.
Jobcentrene spiller ofte en central rolle i at matche borgere med et handicap og virksomheder, som i første omgang godt kan blive lidt skræmt over, hvad et handicap kan indebære i dagligdagen. Det skyldes i langt de fleste tilfælde manglende viden og kendskab til hjælpemidler og personlig assistance – for viljen er dér rigtig mange steder. Husk det!